Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juni 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid Komunal
nämdens i Kloster samman
träde i Sockenstugan den
10 juni 1899

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter Aug Olsson E Hagbärg Wikt Anderson
Axel Anderson A Holmgren Edv Olsson A Ahlborg samt i
stället för ledamöterna Lindkvist och Zakrison
supleanterna Hansson och C Jansson Skensta
frånvarande utan supleant Johan Engström

§1
Selma Wiktoria Larson från Furuhäll N:o 3
företrädde med begäran om förhöjdt under
stöd och blef nämdens beslut att höja
detsamma till 10 Kronor i månaden från
1 Juli

§2
Nämden godkände ledamoten Johan Engström
gjorda undersökning angående ett tillfälligt
understöd för hustrun Augusta Kristina Petterson
boende vid Stensborg och bifölls hännes begäran
om ett understöd af 15 Kronor hvilket belopp
skulle af Fors socken utsökas

§3
Fjerdingsmannen A Sahlin företrädde med
ansökan om ett lån ur kommunens Kassa
af 4000 Kronor mot säkerhet af inteckning
i hans egendom Kumla vid Tunafors samt
tvänne borgesmän, och beslöts att om säker-
heten kunde anses fullt tryggande till Herr
Sahlin öfverlemna det begärda lånet

§4
Beslöts godkänna Uppsala stads fattigvårds
räkning för vård och underhåll af
ogifta Paulina Albertina Carlsons barn Gustaf
Edvin med ett belopp af Kronor 487, 06 och
skulle ordföranden om möjligt göra sig under-
rättad om hvar modren till nämde barn
vistades och om hon ej vore i sådana om-
ständigheter att hon borde åläggas sjelf taga
vård om sitt barn

§5
Enkan Anna Fredrika Olsson från Bryngelsbärg
företrädde med begäran om ett understöd af
10 Kronor i månaden som beviljades från den
10 Juli och skulle nämd belopp utsökas
af Stenkvista Komun

§6
Att Justera detta protokoll valdes Herrar
Aug Olsson Qvinnersta och A Ahlborg
Grönsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg./
/Aug, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105635.

Personrelationer