Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 10 Juli 1897.

Närvarande undertecknad ordf. samt alla ordi-
narie ledamöterna.

§1.
Till entl. Erik Andersson från Svista bevilja-
des Tre (3) kronor i mån från den 1 Juli.

§2.
Enkan Cristina Wilhelmina Hellström från
Sörängstorp född den 16 Mars 1865 med
3 minderåriga barn Frida född d. 12/9 1892.
Hilda född d. 25/10 1894.
Oskar född d. 26/10 1896
begärde, att få understöd, emedan hon
ej egde några tillgångar samt ej
heller några anhöriga, som kunde
hjelpa dem, nämden beviljade henne
i understöd Åtta (8) Kronor i mån
från den 1 Juli

§3.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar W. Andersson Ärsta och C.
Zakrisson Skensta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Carl, Zachrisson/
/Vikt, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105633.

Personrelationer