Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters församling
i Socknestugan den 10 Juli 1867.

Närvarande: L. P. Åkerman, J. Bergholm, Olof Olsson i
Skiftinge, Baron Leijonhufvud, Carl Olsson i Glömsta, A. P.
Andersson i Heljesta, Lars Andersson i Grönsta, Gustaf
Olsson i Eckersta, Handl. A. H. Ekström.

{§1.}
Tillkännagafs att Inhyses Jonas Persson
på Gårdskäls egor aflidit, efterlemnande
enka och sex små barn i utfattiga om-
ständigheter.

Nämnden beslöt att de fyra äldsta
barnen skulle aff socknen utackorderas
med ett nu bestämdt anslag af 4 Riks-
daler i månaden för hvardera barnet;
och ansåg Nämnden att Perssons Enka
sjelf borde kunna försörja sig och
2:ne af barnen.

{§2.}
Beslöts att för tillfälliga behog skulle
för Kommunal Kassans räkning upptagas ett
lån å 1000. Rd [riksdaler].

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/I J Bergholm/
/A. H, Ekström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 juli 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105632.

Personrelationer