Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 januari 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 januari 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan den
10 Januari 1903.

Närvarande undertecknad ordf. Samt. ledamöterna
A. Pettersson. J. Hulterström. H. Engström, A.
Sahlin, Aug Carlsson. C. Zakrisson Ax. Andersson
Edv. Olsson. G. Sundkvist. A. Ahlborg.

§1.
Till kassaförvaltare för år 1903 valdes Aug
Olsson. Qvinnersta.

§2.
för flickan Beda Matilda Larsson utackor-
derad hos smidesarb. C. A. Bergkvist Nyfors
beviljades Sju Kronor i mån. från 1 Janu-
ari.

§3.
Enkan Charlotta Pettersson. Åkerfjellen. B.
med 3 minderåriga barn. beviljades Sextio.-
(60) Kronor i hyreshjelp. för detta år.

§4.
f.d. statdrängens C. E. Petterssons. hustru från
Gredbylund. företrädde och anhöll om
att få ett understöd af 20 Kronor i mån.
emedan mannen vore af sjukdom "tu-
berkolos" oförmögen till något arbete.
och hade 5 minderåriga barn, de hade
betalt hyra för bostaden till 24 april
detta år. nämden beviljade Tio Kronor
i understöd för Januari, samt från 1 Febru-
ari. Tjugu (20) Kronor. i mån. till den
1 maj.

§5.
för flickan. Maria Eleanora. Gustafsson född den
21 Febr. 1893. utackorderad. hos C. A. Pettersson vid
Olivihäll beviljades Sex. (6). Kr. i mån från
1 Januari.

§6.
till ledamöter i fattigvårdsdistrikten valdes
1 distriktet. Hilmer Engström
A. Pettersson.
A. Sahlin.
G. A. Svensson

2 distriktet. Axel Andersson.
A Ahlborg.

3:dje. distriktet. C. F. Zakrisson.
Aug. Carlsson.

4:de G. Sundkvist.
Edv. Olsson.

5:te G. Sundkvist.
Edv. Olsson.

§7.
Axel Andersson. Ånsöga hvilken var i tur
att afgå som tillsyningsman vid fattig-
gården återvaldes med tjenstgöring till
1904 års slut.

§8.
J. Hulterström anmälde att han på grund af
afflyttning från orten icke kunde kvarstå
i Kommunalnämden, nämden beslöt
derför att vid en blifvande Kommunal-
stämma skulle anställas val efter honom.

§9.
Att. justera detta protokoll valdes G. Sund-
kvist och Ax. Andersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

/C, G, Sundqvist/
/Ax, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 januari 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105631.

Personrelationer