Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 10
April 1886

N:de Undertecknad ordförande samt Herrar
Baron A. Leijonhufvud, G. Abrahamsson,
N. Werner, Wallin, O. Andersson och
A. Larsson samt L. E. Olsson.

§1.
I anledning af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
gjorda ansökning om bifall till Albertina Trosan-
ders ansökning om rättighet till utskänkning
af bränvin och andra brända eller destillerade star-
ka drycker å sommarluststället Djurgården
under instundande sommar får Kommunal-
Nämnden såsom häröfver infordradt yttrande
förklara sig ej hafva något att erinra mot
bifall till ansökningen i fråga på sätt och
under vilkor densamma närmare angifver.

§2.
Åt ordföranden uppdrogs att tillsammans
med utsedd person från Fors Kommunal nämnd
låta planera och plantera å fattighusgården
samt grusa gångarna på sätt lämpligast kan
åstadkommas; och får kostnaden härför utgå
af Kommunal Kassan.

Samma dag uppläst och godkändt

/J, E, Olsson/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105623.

Personrelationer