Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 maj 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 maj 1872

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunalnämnden för
Klosters Socken den 1:ste Maj 1872.

{§:1.-}
Till åtnjutande af understöd bestående af Middags-
måltid af Anderssonska fonden under skolterminerne ansåg Kommunal-
nämnden att nedanskrifne personers barn får komma
{i åtnjutande deraf neml.}

Helgesta Statdräng Johan Jansson för - 1. barn
Gärdtre, Arbetskarlen Carl Jansson - för - 1. barn
Norrtorp - Svens Enka - för - 1. barn
Gultbrunn - E, Westman - för - 1. barn
Ånsöga - Arbetskarlen - Lenström för - 1. barn

{§:2.}
Kommunalnämnden ansåg att sedan Sven Lars-
son i Norrtorp med döden afgådt, minskas
Enkans understöd från och med den 1:te i Nästa
månad till 1 lispund Mjöl och 1, Rd [Riksdaler] hyresbidrag

Samma dag och uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud:/
/C Olsson/

{af Kommunalnämndens ledamöter voro} vid ovannämde Stämma frånvarande

Grönsta - Lars Larsson
Tunafors - Herr Noreus
Djursta - Herr Zimmerman

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 maj 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105620.

Personrelationer