Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 juli 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 juli 1876

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters Socken den
1 Juli 1876.

Närvarande: Herr L.P. Åkerman
Herr O. Olsson, Skiftinge
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Lars Erik Olsson, Ånsöga
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr A.V. Noréus, Tunafors

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för 6 månader från denna dag
på följande sätt.

1:o {Fattighuset}
1. Förestånderskan Stina Hugg, erhåller i månaden - Kr. 3,50
2. Blinda Maria Ersdotter - 3,50
3. Johanna Carlsdotter - 3,-
4. Ströms Enka - 3,50
5. Anna Sofia Melin - 3 -
6. Brita Stina Slag - 3 -
7. Förre Soldaten Ljung - 3 -
8. Gustaf Sjögren, f. soldat, - 1,50
9. F. drängen Anders Petter Jonsson - {till kläder} 1:
10. Jonas Nilssons Enka, Tunafors, - 3 -

2:o {Utom Fattighuset} {i månaden:}
1. Enkan Norgren - 1,20.
2. Maria Ersdotter hos Soldat Svedin i Svista - 2,40.
3. Catharina Hedström - 2 -
4. Maja Stina Andersd:r på Gredby egor - 2.-
5. Enkan Malmqvist i Ärna - 1,40
6. Sven Larssons Enka i Grönsta - 1 -
7. Lars Nilssons Enka i Hugelsta - 3.-
8. Lars Erssons Enka i Ärna - 1,50.
9. Jan Jonsson i Norrtorp - 2.-
10.Per Persson i Helgesta - 1,50.
11.Anders Andersson med hustru vid Gårdskäl - 4,50.
12.Erik Anderssons Enka i Skensta - 2.
13.Charlotta Berglund vid Tunafors - 1.-
14. Anna Greta And:dotter Enka från Måsta, {på halfår 5 kronor.}

{§.2.}
Understödet till socknens fattiga barn af Galléenska
medlen och fattigkassan bestämdes för årets sex sista
månader, som följer:

N:o 1. Afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Erik Wilhelm}
hos O. Eriksson i Ånsöga för tillfället och sedermera i Barn-
hemmet - 4.-
N:o 2. Afl. Torparen Erik Jonssons från Gredby dotter {Maria
Christina} hos Erik Persson i Slagsta - 4.-
N:o 3. Samma mans son {Frans Viktor} hos Anders Gustaf Jonsson
i Ängstugan, Fors S:n - 5,50
N:o 4. Anders Qvicks Enkas son {Johan August}
N:o 5. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, hos modren, - 5.-
N:o 6. Afl. Soldaten Falks Enkas 2 barn, hos modren - 3.-
N:o 7. Erik Jonssons i Löfstugan Enkas 2 barn, hos henne - 5.-
N:o 8. F. Gardisten {Bergqvists} son {Frans Henrik Theodor}
hos Skräddaren Dahlbom i Eskilstuna - 3.-
N:o 9. Tjenstflickan Wilhelmina Odes barn {Carl Erik} i
Barnhemmet - 5.-
N:o 10. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i Barnhemmet 5.
N:o 11. Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter {Wilhelmina} i
Barnhemmet - 5.-
N:o 12. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter {Clara Amanda} i
Barnhemmet - 5.-
N:o 13. Afl. Petter Perssons Enkas dotter {Augusta} vid Rosslinge 3.-
N:o 14. Afl. Gjutaren August Höglunds dotter {Johanna Wil-
helmina} i Barnhemmet - 5.-
N:o 15. Afl. Soldaten Lindbergs Enkas son {Adolf Fredrik} hos
Skomakaren Preutz i Eskilstuna -
N:o 16. Jäderlunds son {Gustaf Edvard} hos Smeden P.J Pettersson
i Eskilstuna, från 1 Januari 1876, i månaden, - 3:-
dock att liquiden för kommande halfåret ej
erhålles förr än vid dess slut.
N:o 17. Magdalena Persdotters 2:ne barn {Carl Oskar} och {Maria
Albertina} i Barnahemmet - 10.

{§.3.}
Som ogifta Magdalena Persdotters 2:ne barn blifvit
af Socknen omhändertagna och inackorderade på
Barnhemmet med en kostnad av 10 kronor i månaden
så och då Magdalena Persdotter är frisk och arbetsför,
uppdrogs åt Nämndens Ordförande att sätta
henne i arbete hos annan person, på det dyme-
delst någon ersättning för Socknens ifrågavarande
kostnad kunde, genom innehållande af lämplig del
af arbetsförtjensten, beredas.

Samma dag uppläst och justeradt:

/L;P; Åkerman/

/Lars, Olson/
/A,V, Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 juli 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105619.

Personrelationer