Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 december 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Kloster Soc-
ken Sammanträde i Socken-
stugan den 1 December 1888.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar C Carlsson, C O Olsson A Larsson
P Larsson L Olsson och C Olsson

§1
Som Förre pigan Magdalena Persdotter skrifven
på socken från orten afvikit, och utan
tillstånd i Sockens Fattighus qvarlemnat sin son
Frans August hvilken altså saknade föda och
vård beslöts att han tillsvidare skulle intagas på
Barnhemmet, i anledning af denna Magdalena
Persdotters uraktlålenhet att draga sorg
om sitt barn har hon enligt § 35 af gällan-
de Fattigvårdsförordning fallit under Fattig-
vårdsstyrelsens husbondevälde två kronor
betalda för gossen godkändt.

§.2.
Att justera dagens protokoll valdes
L Olsson Ånsöga och P Larsson Årby.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justerade
/P. Larsson/
/Lars Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105618.

Personrelationer