Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1895

Anmärkning

Protokoll vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan
den 9 Maj 1895.

§1. Sedan, uppå derom framstäld förfrågan Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
A. G. Larsson och C. A. Lindquist, att uppå kallel-
se af ordföranden justera detta protokoll

§2. Kommunalstämma hade blifvit utlyst för
att afgifva infordrad förklaring i anledning
af Stadsfullmägtiges i Eskilstuna anförda
besvär rörande O. F. W. jernvägsaktiebolags
taxering för år 1895 för inkomst af rörelse
i Eskilstuna Stad; och beslöt Stämman
lemna undertecknad ordförande i uppdrag
att uppsätta och underteckna förklarings
skrift i ämnet.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt/.A. Gustaf Larsson/
/C. A, Lindquist./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 17 Maj 1896 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105609.

Personrelationer