Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 9 Augusti 1879.

§ 1.
Till ombud att närvara vid sammanträde inför Kronofogden
i tingshuset i Eskilstuna Lördagen 16 dennes kl.11 f.m. för att
jemte ombud från Öster- och Wester Rekarne Härads samt-
liga Kommuner höras öfver väckt förslag om provinsial-
läkare Stationens förflyttande från Eskilstuna till Thors-
hälla utsågs Materialförvaltaren A. Svedin.

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin/
/P,G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105600.

Personrelationer