Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1890

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den 8 Sep-
tember 1890 uti sockenstugan, inför un-
dertecknad Kommunalstämmans
i Fors socken ordförande, blifvit hållet
med de vid Riksdagsmannaval röst-
berättigade inom nämnda socken
för utseende af Riksdagsman i Riks-
dagens Andra Kammare under den
treårsperiod, som tager sin början
den 1 Januari nästkommande år
1891.

§1.
Sedan Riksdagsordningens föreskrifter om val-
rätt och valbarhet till Riksdagen Andra Kam-
mare blifvit upplästa samt röstlängden för-
klarats vara utan anmärkning företogs upp-
ropet af de valberättigade, hvarvid valsedlar af-
lemnades af nedanstående personer, nemligen:

Carl Gustafs Stad; Faktoriskrifvaren R.A. Lingmark
Verkmästaren O.W. Sundell
Rustmästaren Th.L. Norlander
Rustmästaren L.J. Granberg
Faktoriarbetaren Victor Carlsson
Faktoriarbetaren R.W. Hedström
Faktoriarbetaren A. Engblom
Faktoriarbetaren S.A. Jonsson
Faktoriarbetaren C.T. Törngren
Faktoriarbetaren C.F. Östergren och
Faktoridrängen C.O. Wikstrand
Brödraborg; Målaregesäll C.E.A. Carlsson
Skomakaren O.W. Pettersson
Carlsro; egaren L.E. Lundqvist
Eskol; Plåtslagaren Carl Jansson.

Esplund; Smedsarbetaren G.E. Kling
Fridhem; Fabriksarbetaren L.W. Adolfsson
Gustafslund; egaren Erik Gust. Gustafsson
Kinaborg; egaren J.F. Thorslund
Kinaborg; Fabriksarbetaren Joh. Gust. Leand. Öijlund
Klippan; Fabriksarbetaren A.F. Thorsell
Klippan; Fabriksarbetaren Sven Carl Dahlberg
Nybyberg; Sliparen Joh. Erik Eriksson
Sandbäcken: egaren Jonas Ersson
Sandbäcken; Sliparen F.L. Blomqvist
Hebron; Smedsarbetaren Lars Hällqvist
Lorentsberg N:o 1; Skråddaren Anders Eriksson
Lorentsberg N:o 1; Gjuteriarbetaren A.R. Allard
Lorentsberg N:o 2; Handlanden C.A. Thorild
Lorentsberg N:o 2; Arbetaren Carl Erik Nilsson
Grindstugan N:o 76; Sliparen C.R. Lindström
Grindstugan N:o 76; And.Fr. Eriksson
Fors; Ingeniören M. Brunskog
Tunafors N:o 2 Jernsvarfaren R. Ryman
Tunafors N:o 2 Bokhållaren Carl Sig. Starck
Tunafors N:o 3 Verktygsarbetaren C.O. Sjöstedt
Tunafors N:o 3 Bokhållaren Clas Erland Tidblad
Tunafors N:o 4; Arbetaren R.V. Sjölin
Tunafors N:o 4; Förman C.A. Lindgren
Tunafors N:o 4; Arbetaren Joh. Viktor Andersson
Tunafors N:o 4; Arbetaren Per Alfr. Andersson
Tunafors N:o 4; Carl Ferdin Rudberg
Tunafors N:o 4; Arbetaren Carl Jansson
Fredriksberg; Smedsarbetaren Carl Erik Fredriksson
Fredriksberg; Smedsarbetaren And. Gust. Fredriksson
Tunafors N:o 56 Förman Herm. Håkansson
Gredby; Arbetaren P.G. Englund
Gredby; Arbetaren C.E. Pettersson
Gredby; Arrendatorn C.G. Pettersson

Gredbylund; Verkstadsarbetaren J.A. Johansson
Forshem; Arbetaren Per Aug. Andersson
Forshem; Arbetaren Simeon Aug. Goffe
Forshem; Arbetaren A.G. Jonsson
Forshem; Arbetaren Joh. Edv: Strid
Grindstugan; Trädgårdsmäst: C.A. Bergström
Charlottendahl; egaren Erik Aug. Falk
Rosenborg; Maskinarb: C.J. Gustafsson
Rosenkällan; egaren A.G. Andersson
Stenbäcken; egaren Carl Carlsson
Äppelviken; Arbetaren Carl Alb. Hedberg
Äppelviken; Arbetaren J.F. Sandqvist
Kohlsta; Nämndeman A.G. Andersson
Kohlsta; Kyrkovärden P.G. Andersson d.ä.
Kohlsta; Nämndeman P.G. Andersson d.y.
Lagersberg; Herr S. Persson
Lundby; O. Eriksson
Löthbacken; Snickaren C.F. Johansson
Prestgården; Prosten A. Sjöholm
Skjulsta fabrik; Förman A.G. Larsson
Svallinge; Herr Håkan Persson
Westermarken N:o 6; Fabriksarb: Carl Erik Persson Modin
Westermarken N:o 14; Snickaren A.F. Lundström
Westermarken N:o 16; Fabriksarb. C,E. Fröberg
Westermarken N:o 31; Smeden, P. Johansson
Westermarken N:o 31; Snickaren J.R. Holmström
Westermarken N:o 38; Arbetaren Joh. Erik Berggren
Westermarken N:o 40; Snickaren P.O. Eriksson
Ekvallska Vreten eller Gröndahl; Handl. F.A. Carlsson
Ekvallska Vreten eller Ekslund; Snick. A.W. Blomqvist
Forsbomska Vreten N:o 2; Arb. A.W. Gustafsson
Forsbomska Vreten N:o 4B; egaren Olof Wilh. Olsson
Forsbomska Vreten N:o 8; Fabriksarb. A.G. Alsterlind
Forsbomska Vreten N:o 9; egaren Gust. Ad. Eriksson

Wiby; Arrendatorn A.J. Korell
På Socknen; J.A. Törnblom
Lovisaborg; egaren H. Sjöström; Sedan derpå
fråga framstälts, om flera röstberättigade
önskade aflemna röstsedlar, men ingen
dertill anmälde sig, företogs öppnandet
af de afgifna röstsedlarne, hvarvid befanns
att
{Baron C.C. Beck-Friis å Fiholm erhållit
Sjuttiosju (77) och
Hemmansegaren Carl Andersson i Hamra
Nio (9) röster.}

Som ofvan
/A. Svedin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105594.

Personrelationer