Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
8 Augusti 1891.

§ 1.
Restlängden öfver vid 2:a uppbördsstämman
obetalda Kommunalutskylder till belopp af
435 Kronor företeddes, granskades och godkän-
des.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck./
/Joseph. Jonson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 9 Aug. 1891
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105591.

Personrelationer