Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1891

Anmärkning

Protokoll vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan
den 8 April 1891.

§1.
Som upplysning vunnits att på Fors Socken skrifvna
ogifta Brita Stina Carlsdotter numera och sedan
sistlidet års höst vistas och innehar tjenst vid
Rosenfors i Husby Rekarne Socken, så beslöt Stäm-
man gifva ordföranden i uppdrag att hos Konungens
Befallningshafvande yrka att nämnda qvinna måtte
för innevarande år öfverföras från Fors till Husby
Rekarne Sockens mantalslängd.

Som ofvan
/A Svedin/

Samma dag uppläst och justeradt
/A.J. Westersson/
/S. Persson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 12 April 1891
af /JA; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105590.

Personrelationer