Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 7
Maj 1887.

§1.
Företogs val af ledamöter och suppleanter i inneva-
rande års Taxeringsnämnd,
hvarvid utsågos till ledamöter Herr C. O. Jonsson i Fridhem,
Materialförvaltaren G. A. Svedin, Ingeniören M.
Brunskog, Landtbrukaren S. Persson å Lagersberg
och slutligen efter omröstning mellan O. Eriksson
i Lundby, Kyrkowärden P. G. Andersson i Kohlsta
och C A. Thorild i Lorentsberg, Kyrkowärden
P. G. Andersson med 2546 röster

derefter valdes till Suppleanter i den ordning de
här nämns C. A. Thorild i Lorentsberg, förman-
nen C. G. Hellgren vid Tunafors och O. Eriksson
i Lundby.

§2.
Restlängden öfver nästlidet års Kommunalutskyl-
der företeddes granskades och godkändes, hvar-
vid beviljades afkortningar enligt anteckning å
längden

Som ofvan
/A. Svedin./

Samma dag uppläst och godkänd
/Magnus Brunskog/
/S. Persson/

Uppläst i Forss kyrka den 7 Maj 1887 af
/Er, Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105584.

Personrelationer