Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 7 Maj
1882.

§ 1
Sedan Stämman förklarats vara
lagligen utlyst företogs val af ledamö-
ter och suppleanter i innevarande
års taxerings Kommitté och utsågos
till ledamöter:

Materialförvaltaren G.A.Svedin,
Fabrikören och Riddaren L.F.Ståhlberg,
A.F.Eriksson i Flacksta,
S.Persson å Lagersberg och
P.G.Andersson i Kohlsta samt
till Suppleanter:

A.G.Andersson i Kohlsta och
Ingeniören M.Brunskog.

Samma dag uppläst och god-
kändt.

/ A,Svedin /
/ Magnus Brunskog /
/ P,G,Anderson /
/ L;F;Ståhlberg /

Uppläst i Fors kyrka från predikstolen Söndagen den 14 Maj
1882 af / E.G.Åbergh /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105583.

Personrelationer