Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Kommunal-
stämma i Fors Socken den
7 Maji 1863.

{§.1.}
Wid nu företaget val till ledamöter uti inneva-
rande års Taxerings Committée för Kloster och Fors
Församlingar utsågos i sådant afseende från Fors
Socken:

Kyrkovärden Lars Hansson i Kohlsta,
Possessionaten Claes Ulrik Bergstedt på Lagersberg,
Fabrikören Lars Fredrik Ståhlberg på Stålfors,
Egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren och
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta.

Till Suppleanter i samma Committée utsågos:

Egaren af Lundby Målaremästaren Wilh. Aug. Öhman
och Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

{§.2.}
Egaren af Svallinge Herr Sven Palmgren valdes
att såsom Ombud för Fors Socken bevista in-
nevarande års Bolagsstämma med intressenterne
uti Rekarne Häraders Lazarett.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och vidkändt

/U. Lundgren/
/L; F; Ståhlberg/
/Sv, Palmgren/
/Lars Hansson/
/Anders Pehrsson/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka den 17 Maj 1863 betygar
/U; Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105582.

Personrelationer