Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 6 Maj
1883.

§1.
Sedan stämman förklarats vara lagligen
utlyst företogs val af ledamöter och supple-
anter i innervarande års taxeringskomité, och
utsågos till ledamöter Herrar G. A. Svedin.
S. Persson å Lagersberg
P. G. Andersson i Kohlsta
E. Eriksson i Tacktorp
Lambert F. Ståhlberg
samt till suppleanter:
O. Eriksson i Lundby
E. Larsson i Flacksta

§2.
Innevarande års Mantals- och Skattskrif-
ningslängd företeddes, granskades och god-
kändes utan anmärkning.

§3.
Restlängden öfver nästlidet års Kommu-
nalutskylder företeddes granskades ock
godkändes, hvarvid beviljades afkort-
ningar enligt anteckning å längden.

Som ofvan
/A. Svedin/
/P, G, Andersson/
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen d. 20 Maj 1883 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105572.

Personrelationer