Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet inför undertecknad, Fors Sockens
Kommunalstämma Ordförande, vid med Kommu-
nens vid riksdagsmannaval röstberättigade
medlemmar lagligen utlyst sammanträde i
Sockenstugan den 5 Oktober 1875.

Kommunens vid riksdagsmannaval röstberättigade medlemmar
hade i följd af KB:s kungörelse med anledning af ett inom Wallby
Socken fattadt beslut blifvit kallade för att höras huruvida de vid
blifvande riksmannaval inom valkretsen åstunda det omedelbara
valsättet eller icke; och sedan hithörande stadganden blifvit upp
lästa företogs omröstning efter följande voteringspropositioner:

"Den som vill att det omedelbara valsättet skall begagnas röste
Ja."
"Den det ej vill röste Nej"

och befanns vid uppräknandet af de afgifna rösterne
omröstningen hafva
utfallit med Fem (5) Ja och Två (2) Nej.

Samma dag uppläst och godkändt

/C; Bergstedt:/
/G.A. Svedin./
/A;G; Andersson/

[Uppläses i dag 10/10]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105565.

Personrelationer