Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 5 November 1892.

§1.
Jemlikt af Konungens Befallningshafvande utfärdad kungörelse hade
stämma blifvit utlyst för val af ett sockenombud för att jemte
ombud från vissa andra angifna socknar samt af LänsStyrelsen
utsedda personer deltaga i nämnden för särskilda markegångs-
sättningar, och utsågs härtill Landtbrukaren O. Eriksson
i Lundby

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt samma dag.
/Sig; Starck./
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 November 1892
af /J. Lindgren/
v. komnstr.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105564.

Personrelationer