Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 5 Februari 1870.

{§.1.}
Då nu Kommunalstämman skulle till granskning företaga
de upprättade debiterings- och uppbördslängderna
för år 1869, enligt Kommunalstämmobesluten den 25 Okto-
ber 1869 och den 12 sistlidne Januari, anmärkte Sty-
resmannen vid Carl Gustafs Stads Krono Gevärs Faktori
Herr Kapitenen Gustaf Blix, att han erhållit före-
skrift att öfverklaga Kommunalstämmobeslutet för
den 12 sistlidne Januari, och då dertill komme att
fyrkstal icke kunde påföras annan bevillningsfri
fastighet än jordbruksfastighet, hvartill Gevärs Fak-
toriet ej vore att hänföra, ansåge Herr Kapitenen
Blix sig icke kunna godkänna debiterings- och
uppbördslängden, som upprättats på grund af
sistnämnde Kommunal Stämmobeslut, utan prote-
sterade mot densamma.

Kommunalstämman godkände ej denna anmärkning;
och då någon anmärkning ej i öfrigt anfördes, för-
klarades de ifrågavarande längderna af Stämman
godkända.

Samma dag uppläst och justeradt:

/D. Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/Ls; F; Ståhlberg/

Uppläst i Eskilstuna k:k d 6 Febr 1870 af /I, Bergholm-/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105559.

Personrelationer