Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1895

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst
Kommunalstämma vid Fors Socken
i Sockenstugan den 5 Augusti 1895

§ 1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld
förfrågan, vara lagligen utlyst.

§ 2.
Stämman hade blifvit sammankallad för att
afgifva yttrade öfver de besvär Jäders Sockens
KommunalStämma anfört i frågan om
förre drängen Johan Alfred Anderssons man-
talsskrifning för år 1894; och beslöts lemna
ordföranden i uppdrag att uppsätta och
underskrifva förklaringsskrift till Konungens
Befallningshafvande, stäld till Kongl. Kammar-
Rätten.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/A. E. Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 11 Aug. 1895
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105558.

Personrelationer