Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid allmännt samman
träde inför undertecknad, Kommu-
nalstämmans i Fors Socken ordföran-
de med Nyfors nu samhälles röstberät-
tigade medlemmar i sockenstugan
den 5 Augusti 1889

§.1.
Sammanträdet förklarades,uppå derom framstäld förfrå-
gan, vara lagligen utlyst.

§ 2.
I anledning af Landshöfdinge Embetets skrifvelse
hafva samhällets medlemmar sammankallats för att
dels välja fyra ledamöter och två suppleanter i den
blifvande municipalstyrelsen dels och för att fåreslå
tre personer, som af samhällets medlemmar anses
lämpliga att vara ordförande i municipalstyrelsen
och valdes till ledamöter i Styrelsen.

Gårdsegaren A.F.Thorsell vid Klippan med 789 röster
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg med 777 röster
Bokhållaren C.S.Starck vid Tunafors med 677 röster
och fabrikören F.T.Söderbäck vid Stenslund med 318 röster
samt till suppleanter
Gårdsegaren C.A.Rosell vid Karlshäll med 296 röster
och lokomotivföraren A.P.Andersson vid Esplund med 172 röster
Såsom personer lämpliga till ordförande i
municipalStyrelsen föreslogos
Herr Ingeniören M.Brunskog
Stationsinspektören J:Ericsson och
Byggmästare I.W.Kajerdt

Som ofvan
/ A, Svedin. /
Samma dag uppläst och godkändt

/ A.P.Andersson /
/ C.A.Thorild /

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 25 Aug. 1889
af / A: Mellin. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105557.

Personrelationer