Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 31 Oktober, 1885,

§1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan, vara
lagligen utlyst.

§2.
Det af Nämnden upprättade förslag till Stat
för näst-
kommande år godkändes sålunda:

{Utfifter:}
Till fattigvården 4500:-
Helsowården 100:-
Ränta och Amortering å jernvägsskulden 900:-
Fjerdingsmans och Brandrotemästares lön 280:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
för uppbörd af Kommunalutskylder 200:-
jura Stolae till Pastor 75:-
för uppbörd af prestaflöning 75:
för Oförutsedda behof 400: 6630:-

{Inkomster}
Beräknad Behållning i Kassan 300:-

{Uttaxering}
Till fattigvården
30000 fyrkar á 16 öre 4,800:
Till Öfriga Kommunala behof
30,000 fyrkar á 6 öre 1800:-
6600

Beräknad af afkortning {270:- 6330} 6630:-
hvartill kommer uttaxering för kyrkliga behof
och till Skolväsendet i enlighet med Kyrko-
Stämmans beslut.

§3.
Herrar O. Eriksson och L. Pettersson utsågos
att Lördagen den 7 November justera detta proto-
koll hos ordföranden.

Som ofvan
/A. Svedin./

1885 den 7 November justeradt och godkändt
/L. Petterson./
/O Erikson/

Uppläst den 8:de Nov. 1885 i Fors Kyrka
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105547.

Personrelationer