Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommunal-
stämma med Fors socken i socken-
stugan den 31 Augusti 1901.

{§ 1.}
Föredrogs, granskades och försågs med påskrift om
godkännande restlängd öfver vid andra uppbörden obe-
talde kommunalutskylder.

{§ 2.}
Enär Eskilstuna öfre kanalaktiebolag, som under
en följd af år varit i Fors socken taxeradt för inkomst af
den i socknen vid Carl Gustafs stad belägna slussen,
detta år taxerats för sådan inkomst i Eskilstuna stad be-
slöt stämman, då nämnda sluss fortfarande vore upp-
tagen i socknens mantalslängd och bolaget derför är för
sin inkomst i socknen skattskyldigt, att hos länets pröf-
ningsnämnd öfverklaga detta Eskilstuna taxeringsnämnds
beslut och yrka att nämnde bolag skall för sin af slus-
sen hafda inkomst, 2081 kronor, taxeras i Fors socken; och
uppdrogs åt stämmans ordförande att å stämmans väg-
nar hos pröfningsnämnden framställa detta yrkande.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/
ordförande

/Sig, Starck/
/Joseph. Jonson/

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 1 Sept. 1901. af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105529.

Personrelationer