Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 30 Maj
1903.

{§1}
Vid nu företaget val af ledamöter och supple-
anter i innevarande års Taxeringsnämnd utsågos till
ledamöter:
af dem, som tillhört årets bevillningsberedning:
Godsegaren Sven Persson å Lagersberg,
samt i öfrigt, genom val med slutna sedlar:
Järnsvarfv. Alfr Kåberg i Carl Johanstorp med 5318 röster
Gårdseg. C.A. Thorild i Nyfors N:o 63 A med 5227 röster
Ingenjören M. Brunskog i Tunafors med 4571 röster och
Förvaltaren E. Laurén, Carl Gustafs Stad med 4135 röster;
och till suppleanter i nu nämnd ordning:
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge
Stationsinspektoren J. Eriksson och
Gårdsegaren C.A. Lindqvist i Kinaborg.

{§2}
Restlängd å 1902 års vid första uppbördsstäm-
man obetalde kommunalutskulder, slutande å ett
belopp af 13,190 kronor 28 öre, företeddes och godkändes
samt försågs med påskrift härom sedan i längden
införts de af stämman beviljade afkortningarna.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan

/Joseph, Jonson/

Justeradt:
/Gustaf Lindberg/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka Sönd. den 31 Maj 1903 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105515.

Personrelationer