Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 30 Januari 1878.

{§1.}
Till ledamöter i innevarande års Bevillnings Bered-
ning valdes Herrar P.G. Andersson i Kohlsta och G.A.
Svedin vid Gevärsfaktoriet samt till suppleant
Herr Hofpredikanten m.m. J A. Ullgren.

{§2.}
Såsom ombud att Thorsdagen den 31 dennes klockan
12 på dagen vid Biby gård lyfta den hemmanen
inom Fors Socken tillkommande utdelning från
Vester Rekarne Härads allmänningsKassa utsågs
P.G. Andersson i Kohlsta.

Samma dag uppläst och godkändt.

/P,G,Anderson/
/A.Svedin./

Uppläst i Fors Kyrka den 3 Febr. 1878
/Otto Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 januari 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105512.

Personrelationer