Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
30. December 1869.

{§. 1.}
Fyrktalslängden för Kommun år 1869 företed-
des och förklarades godkänd.

[§. 2.]
Uppbörds och Debiteringslängden för år 1869 före-
teddes; men som det tillkännagafs, att Nämn-
den komme att föreslå en blifvande Kommunal-
stämma att Carl Gustafs Stads GevärsFaktori
måtte blifva i kommunalskatt taxeradt
lika med andra beskattningsföremål inom
socknen, och att Faktoriet således för år 1869
måtte påföras 23 öre p:r fyrk istället för förut
antagna 10 öre; samt förändring sålunda
kan komma att ega rum i Uppbörds och
Debiteringslängden; förklarade Kommunal-
stämman sig vilja uppskjuta med fastställan-
det af denna längd, i afvaktan på blifvande
beslut öfver Nämdens ifrågavarande fram-
ställning.

Samma dag uppläst och justerat

/ D,Hermelin /
/ Carl, John Lundberg /
/ L,F, Ståhlberg /
/ A V Norèus /

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 2 Jan. 1870.
af
/ J, Wahlfisk /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105508.

Personrelationer