Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
3 juni 1891.§.1.
Från Konungens Befallningshafvande hade till Kommunal
Stämmans ordförande ankommit skrifvelse med anmodan
utlysa KommunalStämma för val af ett ombud att å
Fors Kommuns vägnar närvaro och besluta vid det samman-
träde, som blifvit utsatt att hållas å Rådhuset i Eskils-
tuna fredagen den 5 innevarande juni månad kl. ett
efter middagen till bildande af bolag för jernvägsom-
läggning inom norra Södermanland; och blef vid nu företaget val till så-
dant ombud utsedd KommunalStämmans ordföran-
de förvaltaren A Svedin vid Carl Gustafs Stad.


§2.
I anledning af skrifvelse från domhafvanden företogs nu
val, efter förmedladt hemmantal, af ett sockenombud
att inför Härads Rätten deltaga i det till Måndagen
den 8 dennes kl. 12 på dagen utsatta val af en i landt-
hushållning kunning inom häradet boende, bofast
man att vara ledamot i Vester Rekarne Härads
EgodelningsRätt efter förre Häradsdomaren Olaf
Gustafsson; och blef nu med röster för 1 15/16 för-
medlade mantal till sådant ombud utsedd Herr
Godsegaren S.Persson å Lagersberg.

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin/

/P,G, Andersson/
/F.T. Söderbäck/

Uppläst från predikostolen Söndagen den 19 juli 1891
af /A.Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105501.

Personrelationer