Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 april 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 april 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie,lagli-
gen utlyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan den 3
April 1877.

{§ 1.}
1876 års räkenskaper företeddes, och revissionsberättelsen upp-
lästes, i anledning hvaraf stämman beslöt,att,sedan anmärkte
3Kronor 84 öre blifvit till Kommunens Kassa återlemnade,
ansvarsfrihet för nästlidne års förvaltning skulle Kommun-
nal Nämden meddelas

{§ 2.}
Till elektorer för väljande af landttingsmän utsågos
Herr Baron D. Hermelin och Godsegare C. Bergstedt

{§ 3}
Företeddes röstlängden å 1876 års Kommunalutskylder, hvar-
efter följande afkortningar beviljades:

Carl Gustafs Stad, Löjtnanaten G. Fredriksson 0,60.
Lorentzberg, Pigan Carin Larsdotter 0,35
Ingstorp, Enkan Carin Jävert 0,35.
Tegelbruket, Gelbgjutan C.G.Lundgren 2,95
Tunafors, Smeden F.W.Janders 3.20.
Fors egor, Smeden H. Norman 3,65.
Rosendahl, Skräddaren W.Henriksson 2,95
Grindstugan, Enkan Gustafva Andersson 0,35.
Kohlsta, Enkan Stina Andersdotter 0,70.
Solbaddét, Smeden Hernblad 2,60.
Westermarken, Arb. P. Ersson 2,95.
Arb. P. G.Mellström 0,60.
Enkan Maria Östling 0,35.
Saxsmeden G. Pettersson 3,55.
Enkan H. Sundmark 0,35.
Björks lägenhet, Arb. Erik Ersson 2,95.
Transport 28,45.


Trprt 28,45
På Socknen, f.d Soldat O. Kapp 2,60
Arb.Carl Johnn Lindblom 2,60
Arb. Gust. Gustafsson 2,95
Arb. Joh. Fredr. Jonsson 2,60
Sthålfors, Arbk. C. J. Carlsson 3,30.
Arbk. Anders Larsson 14,15.
Summa 56,65 Kr.

Uppläst och godkändt samma dag.

/ A;G;Andersson /
/ P,G; Andersson /
/ C;Bergstedt; /

Uppläst från Predikstolen i Fors kyrka
d.8 April 1877 af / Jak A. Ullgren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 april 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105495.

Personrelationer