Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 29 Oktober
1881.

§1.
Sedan Stämman förklarats lagligen ut-
lyst faststäldes följande förslag till ut-
gifts- och inkomstStat för nästkomman-
de år:

{Utgifter.}
Brist för innevarande år 300:-
Till fattigvården 3400:-
Brandrotemästares lön 30:
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900:
Ränta lasarettsfonden 90:
Skrifmaterialier mm 100
Oförutsedda behof 255
S:ma 5250:-

{Inkomster.}
Uttaxering till fattigvården 50 öre för man
och 25 öre för quinna 250:
Uttaxering till 15000 fyrkar á 25 öre 3150:
Uttaxering till öfriga behof á 15000 fyr-
kar á 12 öre 1850:
S:ma 5250

hvarjemte till Kyrkliga behof uttaxeras
10 öre per fyrk och 10 öre af hvarje man
talsskrifven person.

Samma dag uppläst och godkändt
/A. Svedin./
/A, F, Ericsson/
/F, Pettersonn/

Uppläst i Fors kyrka den 30 October 1881 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105491.

Personrelationer