Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors´Socken
den 29 Oktober 1872.

{§.1.}
Godkändes det af KommunalNämnden upprät-
tade utgifts- och inkomstförslag för år 1873,
i enlighet hvarmed skulle uttaxeras inom
Fors´Socken

a.) till fattigvårdens behof:
1:o af {personer}, á 50 öre för man och 25 öre för qvinna;

2:o af inhysesmän och Backstugusittare á 2 rd [riksdaler],
af gifta Statdrängare och gifta handtverkare,
som ej ligga i fyrktal, á 1 rd 50 öre, och af jord-
torpare á 1 rd.

3:o af fyrktal, á 14 öre.

b) till andra behof:
1:o Amortering af Grafkassans skuld, á 1 rd p:r
oförmedlade mantal, samt af personer, enligt
kyrkostämmans beslut.

2:o af fyrktal ; á 23 öre.

Herr L. F. Ståhlberg reserverade sig deremot
att stämman beslutat uttaxera på fyrktal
kostnaden för reparation af Kyrkan och Pastors-
bostället och ansåg att denna kostnad bordt taxeras
på oförmedlade mantal.

{§.2.}
Fabrikören L. F Ståhlberg valdes till Ombud för
Fors´socken vid instundande mantalsskrifning.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D. Hermelin/
/Ax K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst i Fors Kyrka den 3/11 1872 af /J Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105489.

Personrelationer