Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 januari 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 januari 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 29 Januari 1879.

{§1.}
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

{§2.}
Till ledamöter i innevarande års BevillningsBered-
ning valdes Herr Baron A Leijonhufvud och
Herr Förvaltaren G.A. Svedin samt
till suppleant Herr Kapten G. Blix.

{§3}
Kommunens tingshusbyggnads- och väghållningsskyl-
dige medlemmar utsågo Herr Patron C. Bergstedt
att närvara vid sammanträde inför Kronofogden
i tingshuset i Eskilstuna den 15 Februari kl. 11 f.m.
för behandling af åtskilliga frågor rörande
häradets tingshus samt den s.k. lasarettsvägen.

Samma dag uppläsdt och godkändt

/A. Svedin./
[/oläsligt von Arthur/]
/Wilh, Sundell/
/P,G, Anderson/

Uppläst i Fors kyrka den 2 Februari 1879 af
/Er;Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 januari 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105481.

Personrelationer