Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalstämma
med Fors socken i soc-
kenstugan den 28 Sep-
tember 1901.

{§ 1.}
På anmodan af vederbörande Domhafvan-
de företogs val af nämndeman för socknen
efter C. A. Borgström, som afsagt sig uppdra-
get, och utsågs dertill Godsegaren Sven Persson
å Lagersberg.
[Marg: Exp. 1/10. 01]

{§ 2}
Föredrogs, granskades och godkändes rest-
längden öfver vid 3:e uppbördsstämman oguldne
kommunalutskylder med deri införde afkortnin-
gar.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Sig, Starck./
/J, E, Widlund./

Uppl. i Fors kyrka d. 29/9 01 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 september 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105472.

Personrelationer