Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
dem 28 Mars 1866.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattige, och bestäm-
des understödet till dem för ett halft år
från den 1 instundande Juli till årets slut,
på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Pers:dr, vanlig fattigkost
och i månaden - [Riksdaler] 1 Rd
2:o ofärdiga Brita Sofia Carlsd:r,vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd.
3. Carl Perssons Enka Brita Ersd:r vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
4. Enkan Anna Maria Lund vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
5. Enkan Anna Brita Soldin vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
6. Enkan Maria Ersd:r vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
7. Enkan Kjellqvist vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
8. Enkan Elisabeth Lindström vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
9. Enkan Brita Stina Lundqvist,(blind) vanlig fattigkost
och i månaden - 2:-
10. Mindre vetande Catharina Olsd:r från
Spiksmedstorp vanlig fattigkost och i månaden - 1:-
11. f.d. Torparen Branting och hustru, dubbel
fattigkost och i månaden - 2:-
12. f.d. Smeden J. Skog, vanlig fattigkost och - 1:-
13. mindre vetande Stina Olsd:r vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
14. Enkan Anna Olsd:r från Åsby vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

Åt KommunalNämndens Ordförande updrogs att till fattighuset inköpa
hvad som erfordras i linneväg.-

2:o {Utom fattighuset.}
15. förlamade Skräddarelärl. Joh. Oskar Flodberg, i mån. 2 Rd.
16. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan, i månaden 2 Rd 35 öre
17. f.d. Pigan Brita Catharina Persd:r på Båts-
mansbacken, i månaden - 1Rd
och 1/2 lispund mjöl.
18. Sågaren Sjöqvists Enka, i månaden - 1Rd 25öre
19. Enkan Anna Lans på Åsby egor, i månaden - 1Rd 50öre
20. f.d. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor i månaden - 2Rd
21. Enkan Maja Brita Nilsdotter vid Skjulsta, i månaden 1Rd 50öre
22. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i mån. 1/2 lispund mjöl.
23. Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtsmansbacken, hyres-
hjelp på halfår 5Rd.
24. Enkan Ljungberg på Socken, hyreshjelp på halfår 3Rd.
25. Sjukliga Enkan Brita Catharina Lundgren vid Staf-
stugan, Hvilsta egor, hyreshjelp på halfår 4Rd.
26. f.d. Arbetskarlen Jonas Andersson i Flackersta,
hyreshjelp på halfår 10Rd.
27. Sjukliga Enkan Göransson på Socken, hyres-
hjelp till årets slut 9Rd, deraf 3 Rd
beräknas för tiden till 1 Juli.

{§.2.}
Ifall Herr Doctor Ihrman gör anspråk på ersätt-
ning för läkarevård åt Socknens fattiga,
skulle ordföranden ega att med Herr Doctorn
derom träffa aftal.

{§.3.}
Understödet till denna församlings fattiga barn
af Galléenska medlen bestämdes för sex månader
från den 1 instundande Julii till årets slut, under
förutsättning af Kyrko Rådets samtycke; och skulle
dessa barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Landsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - Rd 4:-
2. Enkan Göranssons dotter {Mathilda} hos
Per Olsson i Skedtorp, Gillberga S:n, - 4:-
3. Afl. Lars Peter Olsson i Lilla Myran 2:ne barn,
hos modren, - 3:-
4. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos Nämdemannen
Anders Persson i Kohlsta - 3:-
5. Afl. Drängen Per Erik Erssons son {Carl Erik}
hos Per Andersson i Peterslund, Stenqvista, - 4:-
6. Samme mans dotter {Sofia} hos Skräddaren
Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta S:n, - 4:-
7. Afl. Gesällen Hellmans barn vid C.G.Stad,
hos modren, - 3:-
8. Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia}
{Josefina} i Barnahemmet - 4:-
9. Arbetskarlen Lars Anderssons Enkas barn i
Brunnsbacken, hos modren, - 2:-
{Samt hyreshjelp på halfår 6 Rd.}
{Barnen få mat vid Skolan då de den bevista.}
10. Afl. Drängen Gustaf Anderssons från Hagby son
{Carl Gustaf} hos afsked. Soldaten Skön
i Granlund, Öja S:n - 4:-
11. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne söner {Johan} och {Frans}, hos henne, - 5:-
{samt extra understöd på en gång 4 Rd till en half famn ved.}
12. afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan Enkan
4 barn, hos henne, - 6:-
13. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge 6 barn,
hos honom - 4:-
14. Afl. Torparen C.E. Söderbergs 3:ne barn i
Flugmötet, hos modren - 5:-
15. Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Mesta
Enkas barn, hos henne - 3:-
16. Afl. Arbetskarlen Lars Fredrik Fredriksons på
Gredbybacke Enkas barn, hos henne - 2,50
17. Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i Grind-
stugan Enkas barn, hos henne - 2:-
18. Anna Christina Olsdotter från Carl
Gustaf Stad förekom och begärde understöd
från Galléenska medlen åt aflidne Gesällen
Johan Erik Tillboms efterlemnade barn, dottern
{Mathilda Charlotta}, nu 13 år, samt sonen
{Carl Leonard} på 6:te året, med 3Rd i må-
naden för begge barnen tillsammans. -

Stämma ville hemställa till Kyrko Rådet
huruvida detta kunde beviljas, då Faktoriet
är i fattigvårdshänseende skiljdt från
socknen. -

{§.4.}
Företeddes följande räkenskaper för Fors Socken
för år 1865 hvilka blifvit af Revisorerne gran-
skade och godkända:

1:o Räkning öfver Kommunalkassan, med en behållning
vid årets slut af 225 Rd 94 öre.

2:o Räkning öfver underhållet åt fattiga barn af
Galléenska medlen, som upgått till 777 Rd 25 öre.

3:o Räkning öfver församlingens Rothoffska Kassa,
med en behållning af 20894 Rd 75 öre Rmt.
och lemnades full decharge åt Kommunal-
Nämnden för förra året. -


{§.5.}
Herr Patron C. Bergstedt på Lagersberg och Fa-
brikören L.F. Ståhlberg på Stålfors utsågos till valmän
för Fors Socken vid nästblifvande Landstings-
mannaval. -

{§.6.}
Till ledamöter i den Komité för Fors Socken, som
har att insamla primär upgiften till en jordbruks-
statistik, invaldes:

från Mesta Rote: Herr Baron M. Posse på Hvilsta
Inspectören N.G. Lithander vid Lagersberg

från Hagby Rote: Serganten Silfverbrand i Wiby
Hemmanseg. C.M. Moberg i Frönäs.

från Kohlsta Rote: Herr W.A. Öhman
Nämndemannen A. Persson i Kohlsta.

/C.Bergstedt./

Uppläst och justeradt samma dag
/W;A;Öhman/ /Sw,Palmgren/
/Anders Pehrsson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 2 Apr 1866 af /J,Borgholm/

Samma dag uppläst och justerat
/W;A;Öhman/
/L;F;Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105466.

Personrelationer