Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
sockens öfver stämmobeslutet
den 5 Juni 1906 icke klagan-
de ledamöter, den 28 Ju-
li 1906.

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. A. Thorild och W. Westergren.

{§2.}
Föredrogs G. A. Broströms m.fl. besvär öfver
stämmans den 5. nästl Juni fattade beslut, att
anslå ett belopp af Tvåhundra kronor till
ett ungdomsmöte under midsommarhelgen,
och beslöto nu de icke klagande, att i
infordrad förklaring framhålla att det med
mötet afsedda ändamålet vore till kommunens
gagn och stämman följaktligen ägt rätt
att anslå beloppet; och utsågs underteck-
nad, vice ordförande i stämman, att under-
skrifva förklaringen.

Som ofvan
/Joseph. Jonson/
v. ordförande

Justeradt:
/C. A. Thorild/
/W. Westergren/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 5 Aug 1906 af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105463.

Personrelationer