Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 februari 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan
den 28 Februari 1891.

§1.
Sedan upplysning vunnits att på Fors Socken skrifvne f.d. Statdrän-
gen Carl Alfred Pettersson, född 1865, jemte hustru
och 2 barn, samt Smidesarbetaren Carl Al-
bert Andersson, född 1862, äfvenledes med hustru
och 2 barn, sistlidet års höst inflyttat till
Eskilstuna Stad, der de sålunda bort för inne-
varande år mantalsskrifvas, beslöt Kommunal-
Stämman gifva ordföranden i uppdrag att i
ansökningar till Konungens Befallningshafvan-
de yrka förestående personers afförande från
Fors Socken till Eskilstuna Stads mantalslängd

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt samma dag
/Joseph. Jonson/
/P,G, Andersson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 1 Mars 1891
af /JA; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105462.

Personrelationer