Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1877

Anmärkning

Protokoll,hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Fors Socken i Socken
Stugan den 28 April 1877.

{§1.}
Förteddes innevarande års Mantals- och Skattskrifningslängd,
hvilken efter försiggången granskning lemnades utan anmärkning.

{§2.}
Till ledamot i Kommunal Nämden efter G.Lundquist och med
tjenstgöringstid till 1880 års slut utsågs Herr Lambert Ståhl-
berg vid Ståhlfors.

{§3.}

I anledning af den af Kamreraren G.V.Kumlien vid Carl Gustafs
Stads gevärsfaktoriet väckta motion derom att hos Kongl.
Armes Förvaltning göra hemställan derom att Gevärsfak-
toriet måtte utgöra en särskild fattigvårdsrote, beslöt
Stämman att för frågans utredning tillsätta en kommitte,hvilken
skulle till en blifvande Kommunalstämma inlemna ett detalje-
radt förslag och valdes till ledamöter i denna kommitté
Herr baron D. Hermelin, Godsegaren C. Bergstedt och stämmans
Ordförande Herr P.G. Andersson i Kohlsta, emot beslutet att till-
såtta en Kommitte reserverade sig Herr Baron Leijonhufvud.

Företeddes afkortningslängd å 1876 års Kronoutskylder
och blef densamma efter granskning lemnad utan anmärk-
ning.

Samma dag uppläst och godkändt

/ P,G, Anderson /
/ A. Svedin. /
/ Gust: Blix. /

Uppläst i Fors kyrka från predikstolen d. 29
April 1877 af / Jak,A, Ullgren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 april 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105452.

Personrelationer