Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1884

Anmärkning

Protokoll,hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 27
September 1884.

§ 1.
Till Sockenombud att närvara inför Öster-och
Wester Rekarne Härads Rätt Måndagen den 29
innevarande September kl. 12 på dagen för
att höras öfver gjord framställning om för-
höjning af färjepenningarne vid Qvicksund
utsågos C.G.Pettersson i Gredby.

Samma dag uppläst och godkändt

/ A Svedin /
/ P,G,Anderson / / A;G;Andersson

Uppläst i Forss Kyrka den 28:de September år 1884
betygar

/Axel Waetter /
Comminister

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105450.

Personrelationer