Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nal stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 27 Oktober 1883

Nämndens förslag till utgifts - och inkomststat för
nästkommande år upplästes och blef med någon än-
dring godkändt sålunda:

{Utgifter}
Till fattigvården 4000:
Till Helsovården 50:-
Löner till fjerdingsman m.m 160:-
Ränta och Amortering å jernvägsskulden 900:-
Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Oförutsedda behof {590} 5800:-

{Inkomster}
Behållning fr föregående år 700:-
Uttaxering af 50 öre för man 25 öre f qv 300:-
Uttaxering af 20000 fyrkar á 24 öre {4800} 5800:-
hvartill kommer för ecclesiastika be

{1883 den 27 Oktober}
hof uttaxering enligt Kyrkostämmans be-
slut.

Samma dag uppläst och justeradt

/A.Svedin/
/A;G;Andersson/
/P,h,Andeson/

Uppläst i Fors kyrka den 28 October 1883 betygar

/Er;Gotth;Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105447.

Personrelationer