Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 februari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 februari 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors försam-
ling den 27 Februari 1865.

Tillfällig hjelp af 3 Rd Rmt i månaden till
nästa fattigmönstring, beviljades Katharina Ers-
dotter, enka efter Statdrängen Per Erik Ersson
i Mesta, för ett litet barn, sedan intygadt
blifvit att hon är oförmögen försörja sig;
och skulle dessa medel utgå af församlingens
Galléenska fond, hvarom framställning
skulle göras hos samma fonds förvaltning.
[Rd,Rmt:Riksdaler,Riksmynt]

/C;Bergstedt./

Samma dag upläst och justeradt
/C Jernbergh/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 februari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105441.

Personrelationer