Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Stämma med Fors Socken i Socken
stugan den 27 April 1884.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen ut
lyst granskades och godkändes innevarande års
mantals- och Skattskrifnings Längd äfvensom
afkortningslängd öfver nästlidet års Krono-
utskylder och blefvo dessa längder nu af
Stämmans medlemmar underskrifna.

Samma dag uppläst och uppläst.
/A. Svedin./
/J, G, Andersonn/
/C G Pettersson/

Uppläst i Forss kyrka d. 4 Maj 1884 af
/E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105435.

Personrelationer