Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 26 Februari 1894

§1.
Fors Sockens, jemlikt lagen af den 23 Oktober 1891, an-
gående väghållningsbesvärets utgörande på landet, väg
hållningsskyldige voro denna dag kallade till Kommunal
Stämma för utseende af sockenombud att, jemte om-
bud från öfriga Kommuner inom väghållningsdistrik-
tet närvara vid utsatt sammanträde i Eskilstuna
i Rekarne härads tingshus Lördagen den 10
instundande Mars kl. 1 middagen för att yttra
sig rörande inrättande af ploglag till allmän vägs
hållande i fargilt skick vid snöfall samt dervid
granska af vederbörande länsman uppgjordt förslag
till ploglagsindelning i väghållningsdistriktet; och
blef till sådant ombud utsedd Godsegaren Herr
S Persson å Lagersberg.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/A, F, Ericsson/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 4 Mars 1894
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105413.

Personrelationer