Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i Sockenstugan den
25 Februari 1905

{§ 1}
Stämman delgafs Kungl. Kammarrättens ut-
slag af den 5 Oktober 1904 uppå de besvär
stämman, enligt beslut af den 19 December
1903, anfört öfver samma års pröfningsnämnda
beslut angående Eskilstuna Jernmanufaktur-
aktiebolags taxering, och hade besvären ogillats
på grund af att Stämmans ordförande icke
ansetts behörig att underskrifva besvären.

Med detta utslag lät stämman bero.

{§ 2}
Delgafs och lades till handlingarna under
rättelse att Kaptenen Berglunds besvär öfver
sin mantalsskrifning för år 1905 ogillats.

Samma dag uppläst och godkändt

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

/Erik Laurén,/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka den 26/2 1905 af
/C. Sundstöm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 februari 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105402.

Personrelationer