Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken den 25 Augusti 1906.

{§1.}
Föredrogs, granskades och godkändes rest-
längd öfver vid andra uppbördsstämman
obetalde utskylder, slutande å belopp af 2160:-
kronor, och beviljade stämman afkortningar
till ett belopp af 98 kronor

Samma dag uppläst och godkändt

Som ofvan

/C,Hyltén Cavallius./

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/Sig Starck./

uppläst i Fors kyrka söndagen den 26 Aug. 1906 af:
/Ernst Asplund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105401.

Personrelationer