Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken den 25 April 1903.


{§ 1}
Föredrogs, granskades och godkändes upp-
rättad afkortningslängd öfver de personer i
Fors socken hvilka sakna medel att gälda dem
påförda krona - utskylder för år 1902; och
försågs längden med påskrift om godkännande.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Sig. Starck./
/H. Persson/

uppl. i Fors kyrka söndagen den 26 April 1903 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105400.

Personrelationer