Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
24 September 1904.

{§1}
Föredrogs, granskades och godkändes upp-
rätad restlängd öfver vid 3:e uppbördsstämman
oguldne utskylder, slutande å ett belopp af 560:-
kronor; och blef längden vederbörligen
underskrifven med i densamma införd afkort-
ning 9 kronor samt öfverlämnad till fjärdingsmannen
för indrifning.

{§2}
Bokbinderiarbetaren Ernst Ludvig Berggren i Ny-
fors N:o 25 beviljades, på grund af sjukdom af-
kortning af honom påförde kommunalutskyl-
der för år 1903, 29 kronor 64 öre.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/C. Hyltén Cavallius./

Justerad
/H. Persson/
/Sig: Starck./

Uppl. i Fors kyrka sönd den 25 Sept 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 september 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105398.

Personrelationer