Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
kommunalstämma
med Fors socken i soc-
kenstugan den 24 No-
vember 1906.

{§1}
Till justeringsmän för dagens protokoll
utsågos herrar C.A. Kåberg och C.A. Lind-
qvist.

{§2.}
Då skuldförbindelsen å det lån Fors
kommunalstämma upptagit ur sock-
nens Galleenska fond aldrig förnyats,
på grund af att detta ansetts obehöfligt,
då kommunen i allt fall vore ägare
af fonden, begärde fondens förvaltning,
som ansåg att förnyelse borde ske innan
fonden snart byter om ägare, att stäm-
man nu ville erkänna skuldens be-
fintlighet till i 1905 års räkenskaper
upptaget belopp, kronor 4385:87.

Denna deras begäran blef äfven
af stämman godkänd, hvadan förbin-
delsen härigenom förnyats för den tid
som återstår, tills lånet blifvit tillfullo
guldet.

Som ofvan

/C,Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/C.A. Lindqvist./
/Alfr Kåberg/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 16. Dec 1906 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105395.

Personrelationer