Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
24 November 1900

{§1.}
Af Fattigvårdsstyrelsen upprättad förteck-
ning öfver sådana personer inom kommu-
nen, hvilka i följd af sjukdom, fattigdom
eller andra orsaker böra för nästkommande
år befrias från erläggande af personella ut-
skylder, företeddes, granskades och godkändes
samt försågs med vederbörlig underskrift

{§2.}
Samma dag uppläst och godkändt

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/

Justeradt
/H. Persson/
/Sig. Starck/

Uppl. i Fors kyrka sönd d. 25/11 00 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105394.

Personrelationer