Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Fors´ Socken
den 24 November 1873.

{§.1.}
På förslag af Kommunal Nämnden,
och sedan Socknens Kyrkostämma jemväl
i saken sig utlåtit, beslöts att Fors´
socken, till liquiderande af aktietecknin-
gen uti Oxelösund - Flen - Westmanlands
jernväg, skulle af Fors´ Galléenska
donationsfond upplåna en summa
af FemtonTusen riksdaler riksmynt
mot fem procent årlig ränta och en procent
årlig amortering enligt en af fondens
förvaltare afgifven ock nu företedd
plan; och utvaldes Stämmans Ord-
förande Herr Friherre D. Hermelin
samt Faktori Styresmannen Herr Kapitenen
G. Blix att å socknens vägnar under-
teckna skuldförbindelsen å detta lån.

Samma dag uppläst och
Justerat /D: Hermelin/

/Carl Joh; Lundberg/
/P,G, Anderson/
/Gust: Blix./

Uppläst från predikstolen d: 7/12 1873 af
/Jak; A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 november 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105393.

Personrelationer