Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
24 Mars 1893.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan,
Stämman förklarats vara lagligen utlyst,
utsågos Herrar Fabrikören A. J. Westersson
och landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta
att Lördagen den 1 April kl. 10 f.m. justera
detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver
verkstäld granskning af Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning sist-
lidet år; och beslöt Stämman, i enlighet
med revisorernas förslag bevilja nämnden
full ansvarsfrihet för nästlidet års
räkenskaper och förvaltning.

§3.
Till God man vid landtmäteriförrättnin-
gar efter Godsegaren S. Persson å Lagers-
berg, hvilken är ledamot i häradets ego-
delningsrätt, utsågs landtbrukaren A. F.
Eriksson i Flacksta.

Som Ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/A, F, Ericsson/
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 2 April 1893
af /A. Rimbert/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 mars 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105391.

Personrelationer